Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt 24 mei 2018

Privacybeleid Avium Personenalarmering

 

Avium Personenalarmering respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken alleen  uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We zullen verder alleen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Avium Personenalarmering zal uw persoonlijke gegevens zeker  niet aan derden geven of verkopen en zal deze uitsluitend aan anderen ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Privacybeleid aankoopgegevens via Avium Personenalarmering webshop

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en de voortgang van uw bestelling. Tevens wordt u op de hoogte gebracht wanneer de Wearable is geïnstalleerd. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Privacybeleid gebruik Wearables/devices/services van  Avium Personenalarmering.

Persoonlijke gegevens en het verzamelen van gebruikers/positiegegevens zijn uitsluitend bedoelt voor de werking van onze producten (APP en GPS platform). Deze gegevens kunnen bij een serviceverzoek van de klant inzichtelijk worden voor de technische mensen die werken bij Avium Personenalarmering, Deze gegevens zullen nooit Avium Personenalarmering openbaar worden gedeeld of verkocht, tenzij we wettelijke daartoe verplicht worden. Als dit het geval mocht zijn worden de klanten vooraf geïnformeerd. De volgende gegevens worden door ons verzameld ten behoeve van de werking van de services:

• Gebruikersnaam en wachtwoord tot onze services

• Voornaam en E-mail van de gebruiker

• ID nummer van het device

• Simkaartnummer van het device

• SOS/Monitornummers en telefoonnummers die het horloge moet kunnen bellen

• GPS, GPRS en WIFI positiegegevens.

• Instelling veilige zones

• Indien aanwezig in het device; Activiteitentrackring (stappenteller), slaapintensiteit, hartslaganalyse, batterijcapaciteit, netwerksterkte.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Mocht u een zwakke plek in onze beveiliging vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. 

 

Het is mogelijk om een verzoek bij Avium Personenalarmering in te dienen voor een verwijdering van alle beschikbare data op de servers van Avium Wearables. De persoonsgegevens  zullen verwijderd worden als de Wearable wordt geretourneerd binnen de terugstuur termijn.

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recensie

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht voor bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u  op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

 

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Avium Wearables, dan kunt u contact met ons opnemen. 

                                                

06-53810871

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30

Via het contactformulier op onze website

Per post Avium Personenalarmering, De Ploegschaar 155, 5056 MC Berkel-Enschot